Borsa İstanbul - BT Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı

Borsa İstanbul AŞ. Bilgi Teknolojileri Ana İş Grubuna bağlı direktörlüklerde değerlendirilmek üzere BT Uzman Yardımcısı unvanında işe alımlar gerçekleştirecektir.

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Başvurular: https://kariyer.borsaistanbul.com/job-detail/231 bu link üzerinden yapılmaktadır. Lütfen başvurunuzu linki kullanarak gerçekleştirin. 

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

· Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

· Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

·Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak, (sağlık raporu giriş sınavının tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir).

· Borsa İstanbul tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından çalışmaya uygun bulunmak,

· 01/01/1994 ve sonrası doğumlu olmak,

· Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31 Aralık 2021 tarihine kadar tecilli olmak yada 25/06/2019 tarihinde kabul edilen 7179 Sayılı Kanun ile çıkarılan bedelli askerlikten yararlanacak olmak,

·Mezuniyet kriterlerine ilişkin; aşağıdaki tabloda belirtilen ve örgün öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümlerinden mezun olmak veya 4. sınıflarında okuyor olup, 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyla mezun olacak olmak, veya bu bölümlerin Türkiye de yetkili makamlarca tanınmış yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Elektronik Haberleşme Mühendisliği

Yapay Zeka Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri