Energy & Sustainable Development

Değerli Öğrenciler,

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi bünyesinde yüksek lisans öğrencileri tarafından 4 Mayıs 2018 tarihinde “Graduate Student Conference on Energy and Sustainable Development” başlıklı bir konferans düzenlenmektedir. Üniversite’nin Cibali Kampüsü’ndeki Galata Salon’unda yapılacak olan konferans Saat 9.00’da başlayacak ve tüm gün sürecektir.

Ülkemizde sürdürülebilir enerji alanında ilk defa düzenlenen öğrenci konferansında Türkiye’den 5 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 1 üniversiteden toplam 14 öğrenci sunum yapacaktır. Öğrencilerin yarısı Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden, diğer yarısı ise Doğu Akdeniz, Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe ve Yıldırım Beyazıt üniversitesi öğrencilerinden oluşmaktadır.

Öğrencilerin sunumlarını İngilizce dilinde yapacağı konferans üç ana başlık altında düzenlenmektedir. Birinci oturumunda yeşil ve sürdürülebilir enerji (Green and Sustainable Energy), İkinci oturumda enerji piyasaları ve düzenlemeleri (Energy Markets and Regulation), üçüncü oturumda ise enerji siyaseti, güvenliği ve jeopolitikaları (Energy Policy, Security, and Geopolitics) konuları tartışılacak, oturumlar enerji alanında deneyim sahibi profesyonel uzmanlar tarafından yönetilecek ve sunumlar uzman bakışıyla değerlendirilecektir.Konferansın “Program & Abstract” kitapçığı ekte sunulmuştur. Katılımınız için http://cesd.khas.edu.tr/participation-form.html adresindeki formu doldurmanız gereklidir.

Not: Konferans sonunda sertifika verilecektir.

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger

CESD Merkezi Müdürü

Energy & Sustainable Development