Kariyer

Career

Yaşamda her insan ister istemez değişimin içinde yer alır. Bu değişime ayak uydurmak ve başarılı olmak ancak kişinin kendini sürekli geliştirerek bilgilenmesi ile güçlenir. Kariyer ve kişisel gelişim, bireysel odaklanma gerektirir.

Açıklama

Kişisel Gelişim; Kişinin hayatta hedeflerine ulaşabilmesi için kendini çok yönlü bilgilendirerek geliştirmesidir.

Seçimler ve Seçenekler; Yaşamda yaptığımız seçimler hayatımıza yön vermektedir. Kişi kendini iyi tanıdığı takdirde, hayatına yön vermesi ve riskleri yönetmesi daha kolay olacaktır.

Özgüven; Kişinin kendi özelliklerinin farkına varması ve yansıtabilme ile oluşan bir kavramdır. Kendine güvenen kişiler profesyonel dünyada daha başarılı olmaktadırlar.

 

Motivasyon; Kişinin kariyer sürecinde, hedefine ulaşması için, kendisinde bulundurması gereken bir unsurdur.

Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler Ofisi olarak, öğrencilerimizin kariyer süreçlerini desteklemek amacıyla, tematik özgeçmiş yazımı ve mülakat teknikleri, sektör ve meslekler, kişisel gelişim eğitimleri gibi konularda seminerler ve eğitimler düzenlemekteyiz.

Öğrencilerimizin bu etkinliklere katılarak farklı konularda bilgiyle donanmaları, vizyonlarına katkı sağlayacak ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirmelerine faydalı olacaktır.