Aselsan

Kariyer Ofisi Online Etkinlikleri kapsamında Aselsan Proje Yöneticisi Orkun Özdemir bizimle olacak. 
Etkinlik sırasında mülakatlar gerçekleştirilecektir. 

As part of the Career Office Online Events, Aselsan Project Manager Orkun Özdemir will be with us.
Interviews will be held during the event.

aselsan