HAKKIMIZDA

Kadir Has Üniversitesi Türkiyeʼde ilk defa uygulanan “Yeni Eğitim Modeli” ile geleneksel eğitim modellerini aşarak, tamamen özgün, zamanın ve genç neslin ruhuna uygun, geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek, sorgulayan, doğayı ve insanlığı anlamayı hedef edinmiş, tüm sektörlere yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirerek; dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikli mezun vermeyi amaçlamaktadır.

Kadir Has Üniversitesi Kariyer Ofisi, en temelde, öğrencilerimizin istihdam edilebilirliklerini artıracak ve potansiyellerini hayata yansıtmalarına yardımcı olacak yeni nesil kariyer planlama faaliyetleri yürütmektedir. İstihdam edilebilirlik kavramı kendi içerisinde mesleki bilgi, iş deneyimi, iş becerisi, kariyer vizyonu, yaşam becerileri ve öz yönetimi gibi alt başlıkları da barındıran geniş bir kavramdır. Kariyer ofisi, öğrencilerimizin, öğrencilik deneyimleri içerisinde sınıf ve bölümlerine uygun bir dizi eğitim ve etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimizin kişisel gelişimi ve kariyer planlamalarına katkı sağlar.

Yeni nesil kariyer yaklaşımlarını incelediğimizde, bir bireyin, mesleki başarısının yanında, hayatında karşılaşacağı zorluklarla mücadele etmesinden, kazanacağı zaferleri yönetebilmesine kadar geniş bir olasılık yelpazesindeki durumlara karşı yaşam becerilerinin gelişmiş olmasının gerektiğini anlıyoruz Bu sebeple çalışmalarımızda kariyer yönetimine iş-yaşam bütününde bir felsefeyle çeşitlendiriyoruz. 

Öğrencilerimizin kariyer planlamalarını yapmaları konusunda danışmanlık desteği, sertifika kazanabilecekleri eğitimler, kariyer fuarları, yurt dışı eğitim bilgilendirmeleri, sektörleri tanıyabilecekleri firma ziyaretleri ve teknik geziler, staj ve iş bağlantıları, cv kontrol günleri, mülakat simülasyonları gibi çalışmalarımızla destekliyoruz.