Mirsis Kurumsal Gelişim / İş Geliştirme Stajyerleri Arıyor

Mirsis Bilgi Teknolojileri şirketi bünyesinde Genel Merkez – Kurumsal Gelişim departmanında yetiştirilmek üzere uzun dönem stajyer arıyor.

Mirsis Information Technology is looking for a long-term intern to be trained in the Headquarters - Corporate Development department.

Kim Başvurabilir 

 • Endüstri Mühendisliği ya da muadili sayılabilecek bölümlerde okumaktan olan son sınıf öğrenciler
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi, son sınıf öğrencisi ve haftada asgari 3 tam gün staja devam edebilecek öğrenciler

İş Tanımı

 • Yeni faaliyet ve yatırım alanları araştırmak, pazarı izlemek ve yeni fikir üretmek, yatırım yapılabilir nitelikteki fırsatlara ilişkin fizibilite çalışmalarını yapmak
 • Sektördeki rakipleri ve onların yeniliklerini-aktivitelerini izlemek
 • Müşteri ilişkileri ve kontratları yönetmek
 • Kaynak ve maliyet değerlendirmesi yapıp raporlamak ve analiz/tahminleme yapmak
 • Müşteri ihtiyaçlarını tespit edip bu yönde çalışmalar yürütmek
 • Proje bütçesi takip etmek
 • Müşteri ve yönetime gerektiğinde Türkçe/İngilizce sunum,
 • Sektör ile ilgili araştırmalar yaparak pazardaki gelişmelerin, fırsatların, ekonomik durumların takibini ve analizini yapmak,
 • Potansiyel pazarlara ve müşterilere yönelik tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yapmak
 • Projelerde süreçler ve fizibilite için gerekli araştırmaları yapmak,
 • Müşteri beklenti ve taleplerin analiz ederek ilgili birimlere iletme

Çalışma Koşulları


Pandemi koşullarına bağlı kalarak çalışmakta olup ekipler risk oluşmamasına dikkat ederek isteğe bağlı olarak ofise gelebilmektedir. Şartlar normalleştiğinde hibrit çalışma modeli planlamaları yapılmaktadır.


Şirketler hakkında bilgi almak istenirse aşağıda adı geçen tüm grup şirketlerin linklerini inceleyebilirsiniz:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Who Can Apply?

 • Senior year students who are studying in Industiral Engineering or equivalent departments.
 • English sufficieny, senior students, and students who can continue their internship for a minimum of 3 full days per week.

Job Description

 • Researching new fields of activity and investment, monitoring the market and generating new ideas, conducting feasibility studies on investment-grade opportunities.
 • Monitoring the competitors in the sector and their innovations, activites.
 • Managing client relations and contracts
 • Making resource and cost assessment, reporting and analysis/forecasting.
 • Identifying customer needs and conducting studies in this direction.
 • Presentation in Turkish/English to the customer and management when necessary.
 • To follow up and analyze the developments, opportunities, and economic situations in the market by conducting research on the sector.
 • To carry out promotional activites for potential markets and customers.
 • To make necessary researches for processes and feasibility in projects.
 • Analyzing customer expectations and demands and conveying them to the relevant units.

Working Conditions

The firm operates under pandemic conditions and teams can come to the office voluntarily, taking care to avoid any risk. Hybrid operating model plans are planned when conditions normalize.

If you want to get information about companies, you can review the links of all group companies mentioned below: