Neden staj yapalım?

Bu sorunun cevabı kişilere göre değişse de yaygın inanışa göre staj, profesyonel yaşamda etkili olan tecrübelerden biri. Bunun en büyük kanıtı da her yıl yaz aylarında uzun tatiller yapmak yerine staj yapmayı tercih eden üniversite öğrencileri. Stajı vazgeçilmez kılan da, öğrenciyi okul hayatından tam olarak koparmadan iş hayatıyla tanıştırması ve bunun da öğrencinin hem kendini hem de iş hayatını tanıması açısından eşsiz bir tecrübe olmasıdır. 

Literatürde "gerçek şoku" olarak adlandırılan, kişinin beklentileri ile karşılaştıkları arasındaki farkın yüksek olmasından kaynaklanan uyumsuzluk sorunları da stajyerlik deneyimi ile en az düzeye indirgenmiş olmaktadır.

 

intern

Teoriden Pratiğe

Okulda edinilen bilgiler genellikle teoriden öteye geçmez. Öğrenciler belli bir konu üzerinde yazılmış kaynakları okur, çalışırlar ama edindikleri bu bilgiyi nasıl uygulayacaklarını bilemezler. Her ne kadar bazı bölümler laboratuvar çalışmaları sunsa ve öğrencilerine pratik yapma imkânı verse de, sınıf geçmek için edinilen bilgiler uygulanmadıklarından dolayı bir süre sonra unutulmaya mahkûmdurlar. Üniversitede okurken yapılan staj ise öğrencilere bilgiler hala tazeyken pratik yapma ve bu bilgileri uygulamaya geçirme imkânını sunar.

Sınıf Arkadaşlığıdan İş Arkadaşlığına

Okul arkadaşlıkları çok güzeldir. Derslerde beraber şamata yapılır, sınav zamanında notlar paylaşılır, ders çıkışında sinemaya, deniz kenarına, çimenlere uzanmaya gidilir. Sınavların baskısı dışında derdi yoktur insanın. Ancak iş arkadaşlıkları çok farklıdır. Çünkü iş ortamında her şey ciddileşir. Grup olarak çalışmak, sorunların üstesinden beraber gelmek, işini iyi yaparken iş arkadaşlarıyla iyi anlaşmak gibi sorumluluklar biner insanın omzuna. Okuldayken, anlaşamadığınız kişilerden uzak durma şansınız vardır, arkadaşlarınızı kendi tercihlerinize göre seçersiniz. İş hayatında ise böyle bir seçeneğiniz olmaz. Hem ast-üst ilişkisiyle tanışmak, hem de hoşlanmasanız da herkesle bir şekilde anlaşmak zorunda kalırsınız. İşte staj, farklı ortamlara ve şartlara uyum sağlamayı bu şekilde öğrettiği için edinilmesi gereken bir tecrübedir.

Okul Kültüründen Kurum Kültürüne

Her okulun kendine ait yönetmelikleri, kuralları ve düzenlemeleri olduğu gibi her kurumun da tüm bunları kapsayan bir kurum kültürü vardır. Daha önce böyle bir kurumda hiç çalışmamış, iş tecrübesi edinmemiş kişiler iş hayatına ilk atıldıklarında biraz bocalayabilir, şirket içinde nasıl davranmaları, nasıl giyinmeleri, iş yerindeki ilişkilerini nasıl düzenlemeleri gerektiğini bilemeyebilirler. Bu nedenle henüz öğrenciyken bu farklı dünyayla tanışmak, iş hayatının okuldan farklı yönlerini mümkün olduğu kadar erken görmek yararlıdır. Stajyer sadece bu farklı dünyayı ve kültürü tanımakla kalmaz; aynı zamanda kendini de tanıma fırsatını elde etmiş olur. İleride böyle bir kurumda çalışmak isteyip istemeyeceğini anlar ve planlarını bu doğrultuda belirler.

Öğrenci Kimliğinden Çalışan Kimliğine

Üniversite öğrencilerinin en bilinen görevleri derslere girmek, not tutmak ve sınıflarını geçmektir. Bu durumda herkes kendine karşı sorumludur; çalışıp çalışmamak, sınıf tekrarı yapmak ya da mezun olmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Oysa çalışma hayatı böyle toz pembe değildir. Çalışanlar kendilerine oldukları kadar işverenlerine karşı da sorumludurlar. Yapılan işler de sadece kişiye değil, tüm departmana mal olur. Bu nedenle verilen işleri diğer çalışanlarla uyum içinde, doğru ve etkili şekilde zamanında tamamlamak esastır. Bu da çalışan kimliğiyle beraber gelen en büyük sorumluluktur.

Samimiyetten Resmiyete

Çalışma hayatına atılınca çevrenizdeki kişilere hitap tarzınız da değişir. Abi, abla, arkadaş, kanka gibi sözcükler yerini bey, hanım, bay, bayan gibi hitap tarzlarına bırakır. Konuşmalar ve yazışmalar resmiyet kazanır. Staj yapan öğrencilerin ilk olarak öğrendikleri şeyler resmi formatta e-posta, dilekçe ve mektup yazma; mesafeli telefon görüşmeleri yapma ve resmi şekilde hitap etmedir. İletişim yetenekleri bu yönde gelişen bu öğrenciler aynı zamanda özel hayat ve iş hayatı ayrımına bir kez daha varırlar.

Stajyerden Tam Zamanlı Çalışana

Stajyerlik öğrenciye tecrübe kazandıran bir basamak değildir sadece; aynı zamanda onu iyi bir mesleğe kavuşturan köprüdür. Stajyer olarak çalışmaya başladıkları şirkette başarılarıyla dikkat çeken ve gelecek vadeden kişilerin büyük bir çoğunluğu profesyonel iş yaşamlarında da aynı şirkette devam etmeyi seçmişlerdir. Çünkü bir çeşit flört dönemi olan stajyerlikleri süresince kendilerini işverenlerine tanıtmışlar, beğendirmişler ve kendilerini geliştirmeye devam ettikleri için de aynı şirkette sürekli çalışma imkânı kazanmışlardır.

Staj Yaparken Ölçülü Olmak

Bütün bu faktörler göz önüne alındığında yüzlerce öğrencinin tatil yapmak yerine neden staj yapmayı seçtikleri anlaşılmaktadır. Ancak her şeyin azının karar, çoğunun zarar olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır. Sadece özgeçmişini güzelleştirmek için bulduğu her fırsatta, farklı türden stajlar yapan adayların işverende olumsuz bir izlenim bıraktığı bilinmektedir. Çünkü bu tip bir davranış, adayın kararsız olduğunu ve ne istediğini tam olarak bilmediğini gösterir. Bu nedenle tercih edilen stajlarda ölçülü olunmalıdır.

AVRUPA ve ABD
TÜRKİYE
Üniversite öğrencilerinin %85'i  ileri derecede İngilizce bilgisi ile mezun oluyor. Üniversite öğrencilerinin 'i ileri derecede İngilizce bilgisi ile mezun oluyor.
Üniversiye öğrencilerinin %75 i öğrenci iken çalışıp, iş ve çalışma deneyimi ediniyor. Başka bir deyişle, avrupalı üniversite öğrencisi daha öğrenci iken iş hayatı , patron, maaş, ekip,takım, mesai gibi kavramları yaşayarak öğreniyor. Üniversite öğrencilerinin u öğrenci iken çalışıp iş ve çalışma deneyimi ediniyor. Türkiye'deki üniversite öğrencileri patron, maaş, ekip, takım, mesai gibi kavramları ya bilmiyor ya da sadece ders kitaplarından tanıyor.
Üniversiye öğrencilerinin %60'ı farklı alanlarda seminer, kurs ve sertifika eğitimi alarak mesleki donanımını zenginleştiriyor; CV leri dolu gözüküyor. Üniversite öğrencilerinin u farklı alanlarda seminer, kurs ve sertifika eğitimi alarak mesleki donanımını zenginleştiriyor; CV leri boş gözüküyor.
Üniversite öğrencilerinin %80i yurtdışında bulunma deneyimi yaşıyor Üniversite öğrencilerinin %65'i uçağa binmemiş.Sadece %9 u yurtdışı deneyimine sahip